מדרשת אפיקים בשנת תשפ”ב

מה קרה במדרשת אפיקים בשנת תשפ”ב? 

בין פתיחת המדרשה התיכונית

לקבוצת תתל”ץ פעילה,

בין אפיקים קיץ ז-ח,

לאפיקים קיץ ט-יב,

בין הושענה רבה ושמחת תורה,

למסיבת פורים ואפיית מצות

פשוט זכינו!

לקרוא את הזכרונות של אחרות ולהוסיף זיכרון מתוק משלך ללוח שיתופי – היכנסי לכאן!

Proudly powered by | Theme: HoneyWaves by SpiceThemes