אפיקים חדשים – מאמרים מבית המדרש

בסוף השנה הראשונה של המדרשה התיכונית,

תלמידותנו בכיתות ט-י כתבו מאמרים תורניים על נושאים מתוך חפץ ליבן.

בהודאה לקב”ה על כל הטוב,

ובהודאה רבה לכל המאפשרים ומסייעים במלאכה בגבעת ושינגטון, ובראשם מר יקי סעדה,

אנחנו מלאות תודה בהצגת פירות ביכורים אלו.

 

דברי הודאה לקב”ה (כריכה אחורית)

דברי תודה לעוסקים במלאכה

“לא אמות כי אחיה” – קידוש ה’ בהלכות יסודי התורה של הרמב”ם ובמסכת סנהדרין פרק בן סורר ומורה, אילה כהן

“וספרתם לכם” – התורה והתייחסותה למספרים, דריה מזרחי

“חטא האמונה” – מה גרם למרגלים לחטוא? חנה מנדל

“מי הזיז את הקללה שלי?” – על הסדר הפנימי בפרשת בלעם, אילה רוט

“ואני תפילתי” – בין משה רבינו לחנה, הודיה ספיבק

Proudly powered by | Theme: HoneyWaves by SpiceThemes