מערכת כתה ט לדוגמא

זו המערכת של בנות כתה ט השנה, תשפ"ב. ניתן לראות ששעות בית המדרש (באפרסק) מהוות חלק גדול ומשמעותי מזמנן. המערכת הזו נותנת ביטוי וגם מסגרת לשאיפות של התלמידות והצוות של המדרשה התיכונית אפיקים – שבית המדרש הינו המרכז שממנו הן יוצאות ליום שלהן, בו הן סוגרות את היום, ולאורך היום הוא הסביבה הטבעית שלהן – ללימוד, תפילה, ובניית חבורה ששמחה על עצם היותן ביחד, במטרה המשותפת לצמוח ברוחניות מתוך רצון ומחויבות ללימוד תורה וחיי תורה.

 

Proudly powered by | Theme: HoneyWaves by SpiceThemes