מדרשת אפיקים ~ מדרשה לצעירות

~ דף הבית

מדרשת אפיקים היא מדרשה לצעירות

הבאה לתת מענה לבנות שמעוניינות

בתגבור עבודת ה' שלהן

דרך לימוד מעמיק ורציני מתוך המקורות.

___________________

תוכנית תלמוד לצעירות זכתה לפרסום ב-ynet

התכניות בשיתוף עם מדרשת לינדנבאום – קראי עליהם!